Instruktorzy

Kraków

Zajęcia w Szkole Szermierki Japońskiej TAKE w Krakowie prowadzi Mateusz Kuduk, uczeń mistrza Sugino Yukihiro 9°Dan oraz Goro Hatakeyama 9°Dan Menkyo Kaiden. Posiada 3°Dan w Dōjō Sugino oraz 3°Dan Mokuroku Shoden Dōjō Hatakeyama w Katori Shintō-ryū. Ćwiczył Karate, Jūdō, Aikibudō oraz Aikijūjutsu. Od 2002 r. jest związany z Katori Shintō-ryū. Pobierał nauki u takich mistrzów jak: Ulf Rott 5ºDan, Sergio Mor Stabilini 7°Dan, Andrea Re 7°Dan, Fabio Bardanzellu 6°Dan, Jean Paul Blond Menkyo, Yaroslav Sadriciov 5°Dan, Alain Floquet 8°Dan. Organizuje polskie i międzynarodowe seminaria Katori Shinto-ryu oraz jest zapraszany do ich prowadzenia. Członek Dōjō Mistrza Sugino w Kawasaki, Japonia. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.

 

 

Asystent (Joshu 助手) Konrad Tuszyński rozpoczął swoją praktykę Katori w 2002 r. w Rzeszowie. Posiada 1°Dan Kirikami Shoden w Dōjō Hatakeyama oraz 1°Dan w Sugino-dōjō. Ćwiczył KarateJūjutsu. Praktykuje Soto Zen od 2004 r. Pobierał nauki u takich mistrzów Katori jak: Sergio Mor Stabilini 7°Dan, Andrea Re 7°Dan, Fabio Bardanzellu 6°Dan, Jean Paul Blond Menkyo, Yaroslav Sadriciov 5°Dan, Alain Floquet 8°Dan oraz Sugino Yukihiro 9°Dan. Członek Dojo Mistrza Sugino w Kawasaki, Japonia.

 

 

Asystent (Joshu 助手) i Administrator Dōjō (Dōjōchō 道場長) Amadeusz Ostaszewki zaczął swoją praktykę Katori w 2010 r. w naszym Krakowskim Dōjō pod okiem Mateusza Kuduk. Posiada stopień 1°Dan w Sugino-dōjō. Ćwiczył Aikidō, a obecnie praktykuje Aikijūjutsu Kobukai oraz kyūdō. Pobierał nauki u takich mistrzów Katori jak: Andrea Re 7°Dan, Yaroslav Sadriciov 5°Dan, Ulf Rott 5ºDan, Sugino Yukihiro 9°Dan oraz Alain Floquet 8°Dan. Członek Dojo Mistrza Sugino w Kawasaki, Japonia. W dōjō TAKE prowadzi treningi dla początkujących oraz jest odpowiedzialny za funkcjonowanie dōjō.

 

 

Asystent (Joshu 助手) Arkadiusz Telma zaczął swoją praktykę Katori w 2010 r. w naszym Krakowskim Dōjō pod okiem Mateusza Kuduk. Posiada stopień 1°Dan w Sugino-dōjō oraz 1°Dan Iaido. Ćwiczył Jujutsu, Hapkido, Kendo oraz Iaido, a obecnie praktykuje również Kyūdō. Pobierał nauki u takich mistrzów Katori jak: Ulf Rott 5ºDan, Yaroslav Sadriciov 5°Dan, Andrea Re 7°Dan.  Członek Dojo Mistrza Sugino w Kawasaki, Japonia. W dōjō TAKE prowadzi treningi dla początkujących.

 

 

Joshu TAKE

 

Lublin

Sensei Jacek Krzeszowiec prowadzi treningi KatoriAikijujutsu w Lublinie. Uczeń mistrza Sugino Yukihiro 9°Dan oraz mistrza Goro Hatakeyama 9°Dan Menkyo Kaiden. Posiada 4°Dan Mokuroku Chuden w Tenshin Shoden Katori Shintō-ryū w Dōjō Hatakeyama oraz 4°Dan w Dojo Sugino. Posiada także 5°Dan w Aikijūjutsu Yoseikan /Aikijūjutsu Kobukai którego jest „Technical Advisor” na Polskę nadany przez sensei Jan Janssens 8°Dan. Pobierał nauki u takich mistrzów jak: Sergio Mor Stabilini 7°Dan, Andrea Re 7°Dan, Fabio Bardanzellu 6°Dan, Ulf Rott 5ºDan, Yarosłav Sadriciov 5°Dan, Erik Louw Shidosha oraz oraz Sugino Yukihiro 9°Dan. Członek Dojo Mistrza Sugino w Kawasaki, Japonia. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.

 

Asystentka (Joshu 助手) Katarzyna Nazaruk rozpoczęła swoją praktykę Katori  i Aikijujutsu w 2004 r. w Lubelskim Dojo  pod okiem Jacka Krzeszowca. Posiada 2°Dan w Sugino-dōjō oraz 1°Dan Kirikami Shoden w Dōjō Hatakeyama. Posiada także 1°Dan w Aikijūjutsu Kobukai . Pobierała nauki u takich mistrzów Katori jak: Sergio Mor Stabilini 7°Dan, Andrea Re 7°Dan, Fabio Bardanzellu 6°Dan, Ulf Rott 5ºDan, Yarosłav Sadriciov 5°Dan oraz Sugino Yukihiro 9°Dan. Członek Dojo Mistrza Sugino w Kawasaki, Japonia. Instruktor samoobrony.