Konkurs

13900611_1430946360252452_1974672269_n

REGULAMIN
§ 1

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie TAKE.

§ 2

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu, który będzie wizerunkiem promocyjnym Stowarzyszenia TAKE –
umieszczony zostanie na bluzach i koszulkach członków Stowarzyszenia.

§ 3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia TAKE (łączącej motyw łucznictwa i szermierki japońskiej).

2. Prace mogą być nadsyłane w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż format A4, zapisane w pliku .pdf (grafika wektorowa) w rozdzielczości minimum 300Dpi.

3. Praca powinna zostać wykonana przy użyciu maksymalnie 3 kolorów.

§ 4

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany zarówno do profesjonalnych artystów grafików i plastyków, jak i do amatorów.

§ 5

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Praca powinna posiadać 1 autora.

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.

5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

6. Uczestnik konkursu przesyłając swoją pracę zgadza się by została ona dowolnie wykorzystana w celu

promocji przez Stowarzyszenie TAKE.

§ 6

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, składające się z członków Stowarzyszenia TAKE.

3. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: pomysł oraz jakość wykonania w kontekście tematyki konkursu, jak i całego projektu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie wybrania żadnej z nadesłanych na konkurs prac.

§ 7

Terminarz

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronach internetowych:

https://www.katorishintoryu.pl/ oraz http://www.kyudoaoi.pl

2. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone na adres mailowy:

do dnia 31.09.2016. przedłużenie do 21.11.2016r. ! 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4. Jury wyłoni zwycięską pracę do 15.10.2016. przedłużenie do 30.11.2016r. !

5. Nagrodą w konkursie jest bluza / T-shirt ze zwycięskim projektem oraz miesięczny karnet open na zajęcia

prowadzone w ramach Stowarzyszenia TAKE.

6. Przyznanie nagrody zwycięzca konkursu nastąpi według umowy pomiędzy Stowarzyszeniem, a zwycięzcą

konkursu.

§ 8

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja

Regulaminu należy do Jury.