Opłaty

 Kraków

Szkoła Szermierki Japońskiej TAKE

30 zł – pojedynczy trening
90 zł/m-c – 1 trening w tygodniu
120 zł/m-c – 2 treningi w tygodniu
150 zł/m-c – 3 i więcej treningów w tygodniu (karnet open)

Opłaty dokonywane są za miesiące kalendarzowe.
[Pierwszy karnet obejmuje 30 dni kalendarzowych. Przykład: przychodzę 15 września. Treningi mam wówczas opłacone do 14 października. Później dopłacam pozostałe 50% za październik. Od 1 listopada płacę za pełne miesiące kalendarzowe]

Opłaty można uiszczać osobiście przed treningiem albo na konto:

Stowarzyszenia TAKE
Kraków
55203000451110000003022120

W tytule przelewu proszę podać:
Za treningi Katori (Miesiąc, Rok), (Imię i Nazwisko)

Dla osób które są pierwszy raz na treningu – należy przesłać lub przedłożyć potwierdzenie przelewu.

Przed pierwszym treningiem należy się zarejestrować za pomocą formularza online.

 

Zniżki (dotyczą karnetów miesięcznych, zniżki nie kumulują się oraz nie łączą się z innymi obniżkami) Zniżki obowiązują tylko w pierwszym tygodniu miesiąca!

Rodzinna – dla wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i małżonków -10% dla każdej osoby

Studencka – za okazaniem aktualnej legitymacji -10%

Członkowska – dla członków Stowarzyszenia TAKE z opłaconymi składkami rocznymi -10%

Interdyscyplinarna – dla uczestników innych zajęć organizowanych przez TAKE z opłaconą składką za ten sam miesiąc -10%, dla uczestników 2 innych zajęć – 20%

 

Składki członkowskie

Członkiem Stowarzyszenia TAKE może zostać osoba uczęszczająca na treningi grupy średnio-zaawansowanej. Sładka członkowska to 5 zł /m-c (60 zł /rocznie).

Płatna na konto stowarzyszenia w tytule:

Składka członkowska (Imię i Nazwisko) (Rok) 

 

Lublin

Informacje u prowadzącego.